Vladimir Mozetič, dr.med.

Histria Medic Vladimir Mozetič

Doc.dr.sc. Vladimir Mozetič, dr.med., MHA, specijalist urologije, subspecijalist andrologije i urološke onkologije, stručni suradnik u Histria Medicu

Doc.dr.sc.Vladimir Mozetič, dr.med., MHA, rođen je 1967. g. u Rijeci. Diplomirao je pri Medicinskom fakultetu u Rijeci 1991. g. Specijalizirao je urologiju 2000. g., a subspecijalist andrologije i urološke onkologije je od 2012. g. Radio je kao urolog u KBC Rijeka, Specijalnoj bolnici Medico, Domu zdravlja PGŽ, te u nekoliko privatnih poliklinika. Također je specijalist menadžmenta u zdravstvu, a bio je i ravnatelj zdravstvenih ustanova u privatnom i javnom sektoru. Docent je pri Medicinskom fakultetu u Rijeci od 2012. g., a predavač je i pri drugim fakultetima i visokim učilištima iz područja urologije i menadžmenta u zdravstvu. Autor je i koautor većeg broja znanstvenih i stručnih članaka, te sveučilišnih udžbenika. Član je Upravnog odbora Hrvatskog urološkog društva i Upravnog odbora Hrvatskog društva za poslovnu etiku i zdravstvenu ekonomiku HLZ, te predsjednik Klastera zdravstvenog turizma Kvarnera.

Scroll to Top