Neurologija

Neurologija je grana medicine koja se bavi proučavanjem bolesti živčanog sustava.

Među najčešća neurološka stanja i bolesti ubrajaju se: glavobolje, epilepsije i ostali poremećaji svijesti raznih etiologija, cirkulacijske bolesti središnjeg živčanog sustava (stanja po moždanim udarima), poremećaji pamćenja raznih etiologija, vertebrogene simptomatologije (vratobolje, križobolje i ostali s time povezani simptomi), degenerativne neurološke bolesti i poremećaji kretanja, bolesti perifernog živčevlja, mišićne bolesti.

Dijagnostika i terapija neuroloških bolesti zahtijeva znanje, stručnost, strpljenje i pažnju, a naša mr.sc. Paola Riosa, dr.med, spec neurologije ujedinjuje te osobine.

U sklopu neurološke ambulante moguće je napraviti dijagnostički postupak Color doppler karotidnih i vertebralnih arterija.

Histria Medic Neurologija
Histria Medic Neurologija

Color doppler krvnih žila je visokosofisticirana, bezbolna i potpuno neškodljiva metoda koja omogućava detaljan prikaz krvnih žila uključujući parametre krvnog protoka. Ovom pretragom može se precizno utvrditi pojava i stupanj aterosklerotskih naslaga na krvnim žilama i njihova suženja, s posljedičnim smetnjama protoka krvi. Na taj način efikasno se pravovremeno detektiraju osobe s povišenim rizikom za nastanak moždanog udara.

Pretraga se preporučuje svim osobama, a posebno onima koje u anamnezi imaju, odnosno liječe se od povišenog krvnog tlaka, dijabetesa, povišenih masnoća u krvi, imaju pozitivnu obiteljsku anamnezu za srčane bolesti ili moždani udar, te osobama kojima je već ranije dijagnosticirano suženje krvnih žila ili su preboljele moždani udar.

Scroll to Top