Doris Pilato-Ćurko, dr.med.

Histria Medic Doris Pilato-Ćurko

Dr.med. Doris Pilato-Ćurko, spec. ginekologije i opstetricije, stručna suradnica u Histria Medicu

Rođena je 1971. god. u Puli. Diplomirala je na Medicinskom fakultetu u Rijeci 1996. god. Tijekom 1997.-1998. god. odradila je pripravnički staž u Domu zdravlja Poreč, nakon čega do 2002. god. radi na Hitnoj medicinskoj pomoći Doma zdravlja Poreč. Od 2002. do 2006. god. je na specijalizaciji iz ginekologije i opstetricije u OB Pula i KBC Rijeka. Nakon položenog specijalističkog ispita 2006. god. radi u ginekološkoj ambulanti u Istarskim domovima zdravlja, ispostava Poreč. Godine 2004. u Zagrebu je završila poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja prve kategorije “Ultrazvuk u ginekologiji i porodništvu”.

Od 2014. do 2018. god. voditeljica je Ispostave Poreč.
Od 2020. god. radi u Specijalističkoj ginekološkoj ordinaciji Doris Pilato Ćurko dr. med., u Poreču.

Scroll to Top