Domagoj Ćužić, dr.med.

Histria Medic Domagoj Ćužić

Dr.med. Domagoj Ćužić, spec. dermatologije i venerologije, stručni suradnik u Histria Medicu

Rođen je 1971 god. u Imotskom. Diplomirao je 2002. god. na Medicinskom fakultetu u Rijeci. Nakon završenog staža, radio je kao liječnik na poslovima hitne medicinske pomoći, kao i u ordinacijama za pedijatriju, školsku i obiteljsku medicinu. Od 2007. do 2011. god. bio je na specijalizaciji iz dermatologije i venerologije u KBC Split i Zagreb, te je položio specijalistički ispit početkom 2012. god. Tijekom 2012. god. radio je kao specijalista dematologije i venerologije u Domu zdravlja u Širokom Brijegu, a nakon toga tri je godine radio u Općoj bolnici Ogulin. Od siječnja 2016. god. zaposlen je u KBC Rijeka.

Tečajeve iz dermatoskopije obavljao je u Zagrebu i Sarajevu, kao i tečajeve za aplikaciju hijaluronskih filera, kemijskih pilinga i korištenje dermarolera.
Godine 2016. završio je tečaj “Color doppler dijagnostika perifernih krvnih žila”.

Scroll to Top